Nghị quyết số 51A NQ/HĐNN8

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 51A NQ/HĐNN8 về việc tặng Huân chương, Danh hiệu vinh dự Nhà nước và giải thưởng cho những tổ chức và người nước ngoài đã có nhiều công lao, thành tích góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc  (1987) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 22 tháng 12 năm 1987.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Để góp phần củng cố và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới;

Theo đề nghị của Hội đồng bộ trưởng;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1[sửa]

Những tổ chức và người nước ngoài đã có nhiều công lao, thành tích góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam được xét tặng thưởng các loại Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước và giải thưởng sau đây:

- Huân chương Sao Vàng,

- Huân chương Hồ Chí Minh,

- Huân chương Độc lập,

- Huân chương Quân công,

- Huân chương Chiến công,

- Huân chương Kháng chiến,

- Huân chương Hữu nghị,

- Huân chương Lao động,

- Danh hiệu Anh hùng lao động,

- Giải thưởng Hồ Chí Minh

Và giải thưởng Nhà nước.

Điều 2[sửa]

Hội đồng bộ trưởng quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét tặng thưởng cụ thể và thủ tục trao tặng đối với từng loại Huân chương, Danh hiệu và Giải thưởng nói trên.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".