Nghị quyết số 51b NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 51b NQ/TVQH về việc cử Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tối cao  (1964) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 31 tháng 12 năm 1964.

Căn cứ vào Điều 99 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa,

Căn cứ vào Điều 11 và Điều 29 của Luật tổ chức Tòa án nhân dân ngày 14-7-1960, và Điều 19 của Pháp lệnh quy định cụ thể về tổ chức của Tòa án nhân dân tối cao và tổ chức của các Tòa án nhân dân địa phương, ngày 23-3-1961,

Căn cứ vào sự giới thiệu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng công đoàn Việt Nam, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, và căn cứ vào đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao,

QUYẾT NGHỊ:

Nay cử các đồng chí sau đây làm Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tối cao:

1. Trần Văn Chung tức Nguyễn Văn Bút, ủy viên thư ký Tổng công đoàn Việt Nam;

2. Lê Thị Diệu Muội, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam;

3. Nguyễn Thị Thọ tức Lê Thái Bảo, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam;

4. Phan Tư Nghĩa, ủy viên Ban thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".