Nghị quyết số 521 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
19- Nghị quyết số 521 NQ/TVQH ngày 16-12-1974 của Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc thành lập ban quản lý xây dựng công trình Sông Đà  (1974) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 16 tháng 12 năm 1974.

Căn cứ vào Điều 3 của Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ;

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê chuẩn việc thành lập Ban quản lý xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện Hòa Bình trên sông Đà (gọi tắt là Ban quản lý xây dựng công trình sông Đà).

2. Ban quản lý xây dựng công trình sông Đà là một cơ quan ngang Bộ, do Bộ trưởng đặc trách việc xây dựng công trình sông Đà làm Trưởng ban.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".