Nghị quyết số 531 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa;

Căn cứ vào Điều 19 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Thành lập Hội đồng bầu cử gồm các vị có tên sau đây để phụ trách việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa V, theo nhiệm vụ và quyền hạn ghi trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội:

1. Đồng chí Trường Chinh, Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,

2. Đồng chí Hoàng Văn Hoan, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam,

3. Đồng chí Nguyễn Xiển, Tổng thư ký Đảng Xã hội Việt Nam,

4. Đồng chí Trần Đăng Khoa, Phó Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam,

5. Thượng tướng Chu Văn Tấn, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc của Quốc hội,

6. Đồng chí Nguyễn Thị Thập, Chủ tịch danh dự Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,

7. Đồng chí Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

8. Đồng chí Phạm Văn Bạch, luật sư, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao,

9. Đồng chí Bùi Quang Tạo, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Lao động Việt Nam,

10. Đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Tổng Công đoàn Việt Nam,

11. Đồng chí Hà Thị Quế, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,

12. Đồng chí Vũ Quang, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh,

13. Thượng tướng Song Hào, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam,

14. Đồng chí Lê Quảng Ba, Trưởng ban Dân tộc Trung ương Đảng Lao động Việt Nam,

15. Đồng chí Lê Thành, Trưởng Ban Nông nghiệp Trung ương Đảng Lao động Việt Nam,

16. Đồng chí Hoàng Tùng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam,

17. Pháp sư Thích Trí Độ, Hội trưởng Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam,

18. Linh mục Hồ Thành Biên, Quyền Chủ tịch Uỷ ban liên lạc toàn quốc những người Công giáo Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu hòa bình,

19. Đồng chí Trần Hữu Duyệt, Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

20. Đồng chí Nguyễn Văn Chi, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam,

21. Đồng chí Trần Duy Hưng, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội,

22. Đồng chí Đặng Thai Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học, nghệ thuật Việt Nam,

23. Đồng chí Trương Tấn Phát, luật sư, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dự án pháp luật của Quốc hội,

24. Đồng chí Trần Thị Thanh, Uỷ viên Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh,

25. Đồng chí Trần Đình Tri, Chủ nhiệm Văn phòng Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".