Nghị quyết số 567 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Điều 25 của Luật tổ chức Quốc hội;

Căn cứ vào Nghị quyết số 435 NQ/QHK4 ngày 28 tháng 3 năm 1974 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đặt chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Theo đề nghị của Tổng thư ký Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Việt Dũng giữ chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thay đồng chí Trần Đình Tri, vì điều kiện sức khỏe, phải nghỉ dài hạn.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".