Nghị quyết số 592 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Điều 53, khoản 14 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nói về quyền quyết định đặc xá của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,

Nhân dịp lễ Quốc khánh lần thứ 23 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà,

Căn cứ vào kết quả của chính sách giáo dục và cải tạo của Nhà nước đối với phạm nhân,

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

1. Tha cho những phạm nhân đã được cải tạo tốt theo các tiêu chuẩn sau đây:

- Thành thật ăn năn hối lỗi, quyết tâm tự cải tạo để trở thành người lương thiện;

- Nghiêm chỉnh chấp hành các chế độ, nội quy của trại giam;

- Tích cực lao động, tích cực học tập, có tác dụng thúc đẩy các phạm nhân khác tự cải tạo và tiến bộ.

2. Giảm hạn tù cho những phạm nhân thật thà cố gắng tự cải tạo theo các tiêu chuẩn nói ở điểm 1 trên đây.

3. Những phạm nhân đã đạt các tiêu chuẩn nói trên mà đã lập được công trong thời gian ở trại, hoặc có người trong gia đình đã lập được thành tích xuất sắc trong sản xuất và chiến đấu hoặc gia đình bị thiệt hại nặng do chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ gây ra thì sẽ được chú ý khi xét tha hoặc xét giảm hạn tù.

4. Hội đồng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".