Nghị quyết số 593 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Điều 60 của Hiến pháp năm 1959 và Điều 43 của Luật tổ chức Quốc hội ngày 14 tháng 7 năm 1960;

Sau khi nghe báo cáo của Tổng thư ký Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc Hoàng Văn Hoan bỏ nhiệm vụ, ... chống lại Tổ quốc, chống lại nhân dân, chống lại cách mạng,

QUYẾT NGHỊ:

Giao cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố Hoàng Văn Hoan trước Tòa án nhân dân tối cao về tội phản quốc.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".