Nghị quyết số 594 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 594 NQ/TVQH về việc cử Hội thẩm nhân dân tham gia phiên tòa của Tòa án nhân dân tối cao  (1979) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 14 tháng 8 năm 1979.

Căn cứ vào Điều 53 và Điều 99 của Hiến pháp năm 1959 và Điều 16 của Pháp lệnh ngày 23 tháng 3 năm 1961 quy định cụ thể về tổ chức của Tòa án nhân dân tối cao và tổ chức của các Tòa án nhân dân địa phương;

Căn cứ vào sự giới thiệu của các đoàn thể nhân dân trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Cử các đồng chí có tên sau đây làm Hội thẩm nhân dân tham gia phiên tòa của Tòa án nhân dân tối cao xét xử Hoàng Văn Hoan về tội phản quốc.

Hội thẩm nhân dân chính thức:

1. Đồng chí Nguyễn Khoa Diệu Hồng, Uỷ viên thường vụ Ban chấp hành Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,

2. Đồng chí Vũ Xuân Cận, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Công đoàn Việt Nam,

3. Đồng chí Lê Thanh Đạo, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Hội thẩm nhân dân dự khuyết:

Đồng chí Lê Cương, Chủ nhiệm Uỷ ban Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em thành phố Hà Nội.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".