Nghị quyết số 596 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 596 NQ/HĐNN7 về việc thăng quân hàm từ cấp Thượng tướng lên cấp Đại tướng  (1984) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 21 tháng 12 năm 1984.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 14 của Luật về sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Thăng quân hàm từ cấp Thượng tướng lên cấp Đại tướng cho hai đồng chí có tên sau đây:

1. Lê Đức Anh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Bộ đội tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.

2. Lê Trọng Tấn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".