Nghị quyết số 599 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 599 NQ/TVQH về việc bổ nhiệm Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao kiêm Chánh án Tòa án quân sự trung ương  (1979) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 29 tháng 8 năm 1979.

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp năm 1959;

Căn cứ vào Điều 30 của Luật tổ chức Quốc hội;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trường Châu giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kiêm Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, thay đồng chí Trần Thế Môn được nghỉ hưu.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".