Nghị quyết số 59 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ theo Điều 81 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà;

Căn cứ theo Điều 34 của Pháp lệnh quy định thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp;

Căn cứ theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Việc bầu cử Hội đồng nhân dân của:

- Khu tự trị Việt Bắc và Khu tự trị Tây Bắc,

- Các tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Nghĩa Lộ, Yên Bái và Lào Cai.

- Các huyện, các thị xã, các xã, các thị trấn thuộc các tỉnh Sơn La, Lai Châu và Nghĩa Lộ sẽ tiến hành vào quý hai năm 1965.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".