Nghị quyết số 628 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 628 NQ/TVQH về việc thông qua ngân sách Nhà nước năm 1968  (1968) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 14 tháng 11 năm 1968.

Căn cứ vào Nghị quyết ngày 10 tháng 4 năm 1965 của Quốc hội giao cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội một số quyền hạn trong tình hình mới,

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về dự án ngân sách nhà nước năm 1968,

Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua ngân sách nhà nước năm 1968 với:

- Tổng số thu là: ba nghìn năm trăm hai mươi bốn triệu đồng (3.524.000.000₫00);

- Tổng số chi là: ba nghìn năm trăm chín mươi bảy triệu đồng (3.597.000.000₫00).

2. Giao cho Chính phủ, trong quá trình thực hiện ngân sách nhà nước năm 1968, nghiên cứu và tuỳ điều kiện cụ thể mà áp dụng những kiến nghị của Uỷ ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".