Nghị quyết số 63 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 63 NQ/TVQH về việc phân công lại và bổ nhiệm một số thành viên của Hội đồng Chính phủ  (1977) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 28 tháng 2 năm 1977.

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Điều 3 của Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ;

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Phân công lại và bổ nhiệm một số thành viên của Hội đồng Chính phủ như sau:

1. Đồng chí Hoàng Anh thôi giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính thay đồng chí Đào Thiện Thi nhận nhiệm vụ khác;

2. Đồng chí Trần Dương giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

3. Đồng chí Vũ Tuân thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ để giữ chức Bộ trưởng Phủ Thủ tướng;

4. Đồng chí Trần Hữu Dư giữ chức Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ;

5. Đồng chí Nguyễn Quang Lâm giữ chức Bộ trưởng Bộ Hải sản thay đồng chí Võ Chí Công hiện giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ;

6. Đồng chí Trần Quỳnh giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước thay đồng chí Trần Đại Nghĩa nhận nhiệm vụ khác;

7. Đồng chí Vũ Lập giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc thay đồng chí Lê Quảng Ba nhận nhiệm vụ khác.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".