Nghị quyết số 648 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 648 NQ/HĐNN7 ngày 29-8-1985 của Hội đồng Nhà nước về việc bổ nhiệm Đại sứ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại một số nước  (1985) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 29 tháng 8 năm 1985.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 30 của Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,

QUYẾT NGHỊ:

1. Bổ nhiệm:

a) Đồng chí Lê Ngọc Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ châu Âu I của Bộ Ngoại giao, giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Anbani thay đồng chí Hoàng Quốc Tín.

b) Đồng chí Trần Lê Đức, Quyền Vụ trưởng Vụ châu Á III của Bộ Ngoại giao, giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Malaixia thay đồng chí Nguyễn Can.

c) Đồng chí Huỳnh Quang Nghiêm (tức Huỳnh Công Tâm), Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức quốc tế của Bộ Ngoại giao, giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Italia, kiêm nhiệm Đại sứ tại nước Cộng hòa Manta, Cộng hòa Bồ Đào Nha và Vương quốc Tây Ban Nha, thay đồng chí Phạm Thị Minh.

d) Đồng chí Vũ Toàn, Vụ trưởng của Bộ Ngoại giao, Phó trưởng đoàn chuyên gia đối ngoại của nước ta tại Campuchia, giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Angiêri thay đồng chí Lê Tân.

đ) Đồng chí Lê Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Tư bản chủ nghĩa của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Yêmen thay đồng chí Trần Việt Dung.

e) Đồng chí Phạm Văn Sơn, Vụ trưởng Vụ Lào, Campuchia của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Nhân dân Cách mạng Ghinê, kiêm nhiệm Đại sứ tại Cộng hòa Ghinê Bítxao, Cộng hòa Mali, Cộng hòa Xiêra Lêôn, Cộng hòa Gana và Cộng hòa Cáp Ve, thay đồng chí Lã Kình.

g) Đồng chí Nguyễn Huy Lợi, Phó Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế của Bộ Ngoại giao, giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Ghinê Xíchđạo, Cộng hòa Xao Tômê và Prinxipê, thay đồng chí Hồ Tử Trực.

h) Đồng chí Cù Đình Bá, Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao, giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Liên bang Đức, kiêm nhiệm Đại sứ tại Thụy Sĩ và Áo, thay đồng chí Nguyễn Tuấn Liêu.

i) Đồng chí Trần Văn Đào, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Êtiôpi Xã hội chủ nghĩa, kiêm nhiệm Đại sứ tại Cộng hòa Thống nhất Tandania, Cộng hòa Burunđi và Cộng hòa Uganđa.

2. Phong hàm Đại sứ cho đồng chí Bùi Xuân Nhật, Phó Đại diện thường trực nước ta tại Liên hợp quốc.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".