Nghị quyết số 655 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp năm 1959;

Căn cứ vào Điều 30 của Luật tổ chức Quốc hội;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

- Bổ nhiệm đồng chí Đoàn Quang Thìn giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, kiêm Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương, thay đồng chí Nguyễn Văn Nam được nghỉ hưu.

- Đồng ý để đồng chí Lâm Văn Thê, tức Ba Hương, thôi giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để nhận nhiệm vụ khác.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".