Nghị quyết số 699 NQ/TVQH (1979)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nghị quyết số 699 NQ/TVQH.

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp năm 1959;

Căn cứ vào Điều 55 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội ngày 31-12-1959 và Điều 49 của Luật tổ chức Quốc hội ngày 14-7-1960;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.[sửa]

Tiến hành bầu cử bổ sung 1 đại biểu Quốc hội ở khu vực bầu cử IV của tỉnh Thanh Hóa, gồm các huyện Đông Sơn (cũ), Quảng Xương, Tĩnh Gia, thị xã Thanh Hóa, thị trấn Sầm Sơn, vào ngày chủ nhật 02-12-1979, có châm chước về thời gian quy định tại các điều 19, 20, 21, 27, 28, 31, 32 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội.

Điều 2.[sửa]

Giao cho các đồng chí:

Xuân Thủy, Tổng Thư ký Ủy ban thường vụ Quốc hội, ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Nguyễn Thị Như, ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

Vũ Định, ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, ủy viên thường trực Ban thư ký Tổng Công đoàn Việt Nam, phụ trách cuộc bầu cử bổ sung nói ở Điều 1 trên đây.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".