Nghị quyết số 71 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ theo Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà;

Căn cứ theo các Điều 31 và 55 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội ngày 31 tháng 12 năm 1959,

Xét việc khuyết đại biểu Quốc hội ở tỉnh Hà Đông,

QUYẾT ĐỊNH:

Tại đơn vị bầu cử số I của tỉnh Hà Đông gồm các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Chương Mỹ, Thanh Oai và Thị xã Hà Đông, sẽ tiến hành bầu cử bổ sung vào ngày chủ nhật 25 tháng 4 năm 1965 để bầu một đại biểu Quốc hội thay cho ông Phạm Tấn Thăng đã từ trần.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".