Nghị quyết số 72 NQ/TVQH (1965)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nghị quyết số 72 NQ/TVQH.
Nghị quyết số 72 NQ/TVQH về việc thành lập Hội đồng bầu cử để phụ trách việc bầu cử bổ sung Đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số I của tỉnh Hà Đông  (1965) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 22 tháng 2 năm 1965.

Căn cứ theo Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà;

Căn cứ theo Điều 19 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội ngày 31 tháng 12 năm 1959,

QUYẾT ĐỊNH:

Thành lập Hội đồng bầu cử gồm các vị sau đây để phụ trách việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số I của tỉnh Hà Đông, tiến hành vào ngày 25 tháng 4 năm 1965:

1. Ông Tôn Quang Phiệt, Tổng Thư ký Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

2. Ông Trần Xuân Bách, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

3. Ông Nguyễn Hữu Khiếu, Trưởng Ban Nông nghiệp Trung ương Đảng Lao động Việt Nam;

4. Ông Nguyễn Tấn Gi Trọng, Uỷ viên Thường vụ Ban chấp hành Trung ương Đảng Dân chủ Việt Nam;

5. Ông Đỗ Xuân Sảng, Uỷ viên Thường vụ Ban chấp hành Trung ương Đảng Xã hội Việt Nam;

6. Linh mục Hồ Thành Biên, Phó Chủ tịch Uỷ ban Liên lạc toàn quốc những người công giáo Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu hòa bình;

7. Pháp sư Thích Trí Độ, Hội trưởng Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam;

8. Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

9. Ông Nguyễn Văn Chi, Thư ký Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".