Nghị quyết số 72 NQ/TVQH (1977)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nghị quyết số 72 NQ/TVQH.
Nghị quyết số 72 NQ/TVQH phê chuẩn việc thành lập Viện Khoa học Việt Nam trực thuộc Hội đồng Chính phủ  (1977) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 6 tháng 4 năm 1977.

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp năm 1959 và Điều 3 của Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ;

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê chuẩn việc thành lập Viện Khoa học Việt Nam trực thuộc Hội đồng Chính phủ.

2. Viện Khoa học Việt Nam do một Viện trưởng cấp Bộ trưởng phụ trách.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".