Nghị quyết số 737 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 737 NQ/TVQH về việc nghỉ hưu của Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao  (1979) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 16 tháng 11 năm 1979.

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp năm 1959;

Căn cứ vào Điều 30 của Luật tổ chức Quốc hội;

Xét điều kiện tuổi tác và sức khỏe,

QUYẾT ĐỊNH:

Đồng chí Phan Đình Khang, sinh năm 1913, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được nghỉ hưu trí kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1980 theo chế độ hiện hành.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".