Nghị quyết số 74 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 74 NQ/TVQH về việc thành lập Hội đồng bầu cử miền Bắc  (1976) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 12 tháng 1 năm 1976.

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà,

Căn cứ vào Điều 19 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội,

Căn cứ vào các văn kiện của Hội nghị Hiệp thương chính trị đã được Quốc hội khóa V, kỳ họp thứ 2 phê chuẩn,

QUYẾT NGHỊ:

Thành lập Hội đồng bầu cử miền Bắc gồm các vị sau đây, để phụ trách việc bầu cử đại biểu Quốc hội chung của cả nước tại miền Bắc:

1. Hoàng Văn Hoan, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

2. Xuân Thủy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam;

3. Nguyễn Xiển, Tổng thư ký Đảng Xã hội Việt Nam;

4. Trần Đăng Khoa, Phó Tổng thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam;

5. Thượng tướng Chu Văn Tấn, Phó Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc của Quốc hội;

6. Hoàng Quốc Việt, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam;

7. Phạm Văn Bạch, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

8. Bùi Quang Tạo, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Lao động Việt Nam;

9. Hà Thị Quế, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

10. Thượng tướng Song Hào, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;

11. Lê Quảng Ba, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc của Chính phủ;

12. Lê Thành, Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương Đảng Lao động Việt Nam;

13. Hoàng Tùng, Tổng biên tập báo Nhân dân;

14. Trần Đình Tri, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

15. Trương Tấn Phát, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Thư ký Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

16. Trần Hữu Duyệt, Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

17. Nguyễn Thị Minh Nhã, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

18. Trần Duy Hưng, Chủ tịch Uỷ ban hành chính thành phố Hà Nội;

19. Vũ Định, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng công đoàn Việt Nam;

20. Nguyễn Thị Hằng, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh;

21. Chế Lan Viên, Uỷ viên thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam;

22. Linh mục Võ Thành Trinh, Uỷ viên thường trực Uỷ ban liên lạc toàn quốc những người công giáo Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu hòa bình;

23. Hòa thượng Trần Quảng Dung, Phó Hội trưởng Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam;

24. Cù Thị Hậu, Uỷ viên Chủ tịch đoàn Tổng công đoàn Việt Nam;

25. Phạm Công Khanh, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".