Nghị quyết số 77 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Điều 81 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa;

Căn cứ vào các Điều 32 và 34 của Pháp lệnh ngày 23 tháng 01 năm 1961 về việc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp;

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp thị xã và xã thuộc tỉnh Hòa Bình sẽ tiến hành vào khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 02 đến ngày 10 tháng 4 năm 1962.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".