Nghị quyết số 78 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Điều 25 của Luật tổ chức Quốc hội;

Xét nhu cầu công tác;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban thường vụ Quốc hội,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Cử ông Nguyễn Văn Chi, đại biểu Quốc hội giữ chức vụ Thư ký Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

2. Trong nhiệm vụ thư ký Uỷ ban thường vụ Quốc hội, ông Nguyễn Văn Chi sẽ giữ nguyên chế độ lương và phụ cấp được hưởng ở cơ quan cũ (Phó Chủ nhiệm Văn phòng nội chính Phủ Thủ tướng).

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".