Nghị quyết số 8-NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Sau khi nghe đại diện Hội đồng Chính phủ báo cáo về sự cần thiết phải mở rộng thành phố Hà Nội và về những khu vực dự kiến mở rộng;

Trong khi chờ Quốc hội phê chuẩn việc phân vạch địa giới;

Để Chính phủ có thể tiến hành các công tác chuẩn bị cần thiết,

QUYẾT ĐỊNH:

Thông qua về nguyên tắc, chủ trương và kế hoạch dự kiến của Hội đồng Chính phủ về việc mở rộng thành phố Hà Nội, để Chính phủ có thể bắt tay vào việc tuyên truyền giải thích trong nhân dân các thôn xã sẽ sát nhập vào Hà Nội, chuẩn bị tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ, chuẩn bị kế hoạch 5 năm và kế hoạch 1961.

Về việc phân vạch địa giới, sẽ trình kỳ họp Quốc hội sắp tới xét và phê chuẩn.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".