Nghị quyết số 83 NQ/TVQH (1962)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nghị quyết số 83 NQ/TVQH.

Căn cứ vào Điều 4 của Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ;

Căn cứ vào Nghị quyết số 25-NQ/TVQH ngày 21 tháng 02 năm 1961 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ về việc đặt Tổng cục Bưu điện trực thuộc Hội đồng Chính phủ;

Căn cứ vào báo cáo của Hội đồng Chính phủ ngày 03 tháng 01 năm 1962;

PHÊ CHUẨN

Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ ngày 29 tháng 11 năm 1961 về việc:

- Đặt Đài tiếng nói Việt Nam thành một cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ;

- Đổi tên Tổng cục Bưu điện thành Tổng cục Bưu điện và Truyền thanh.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".