Nghị quyết số 84 NQ/TVQH (1962)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nghị quyết số 84 NQ/TVQH.

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà;

Căn cứ vào các Điều 12, 31 và 55 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội ngày 13 tháng 01 năm 1960;

Xét việc khuyết đại biểu Quốc hội ở tỉnh Lạng Sơn và khu vực Vĩnh Linh;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1[sửa]

Việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội cho tỉnh Lạng Sơn và khu vực Vĩnh Linh sẽ tiến hành vào ngày 25 tháng 3 năm 1962.

Điều 2[sửa]

Tại mỗi địa phương nói ở điều trên, sẽ bầu cử một đại biểu Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội bầu cử bổ sung cho tỉnh Lạng Sơn phải là đại biểu dân tộc thiểu số.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".