Nghị quyết số 84 NQ/TVQH (1972)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nghị quyết số 84 NQ/TVQH.

Căn cứ vào Điều 25 của Luật tổ chức Quốc hội;

Xét nhu cầu công tác;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

1. Cử đồng chí Nguyễn Xuân Linh, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và đồng chí Hồ Ngọc Thu, Uỷ viên dự khuyết Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, làm Thư ký Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

2. Ban thư ký Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thi hành Nghị quyết này.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".