Nghị quyết số 85 NQ/TVQH (1962)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nghị quyết số 85 NQ/TVQH.

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà;

Căn cứ vào Điều 19 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội ngày 13 tháng 01 năm 1960;

QUYẾT ĐỊNH:

Thành lập Hội đồng bầu cử gồm các vị sau đây, để phụ trách việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội tại tỉnh Lạng Sơn và khu vực Vĩnh Linh ngày 25 tháng 3 năm 1962, theo nhiệm vụ và quyền hạn ghi trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội ngày 13 tháng 01 năm 1960:

1- Ông Xuân Thuỷ, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

2- Ông Dương Đức Hiền, Uỷ viên thường vụ Ban chấp hành Trung ương Đảng Dân chủ Việt Nam;

3- Ông Nguyễn Xuân Nguyên, Uỷ viên thường vụ Ban chấp hành Trung ương Đảng Xã hội Việt Nam;

4- Ông Dương Công Hoạt, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc Trung ương;

5- Ông Đinh Gia Trinh, Uỷ viên Ban chấp hành Hội luật gia Việt Nam;

6- Linh mục Hồ Thành Biên, Phó Chủ tịch Uỷ ban liên lạc những người công giáo yêu Tổ quốc, yêu hoà bình của Việt Nam;

7- Pháp sư Thích Trí Độ, Hội trưởng Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam;

8- Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng, Hội trưởng Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội;

9- Ông Nguyễn Văn Chi, Thư ký Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".