Nghị quyết số 85 NQ/TVQH (1977)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nghị quyết số 85 NQ/TVQH.

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp năm 1959 và Điều 30 của Luật tổ chức Quốc hội;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

1. Bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Thế Môn giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đồng thời giữ chức vụ Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, thay Đại tá Nguyễn Đình Tùng.

2. Bổ nhiệm các đồng chí có tên dưới đây giữ chức vụ Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao:

- Trần Thế Anh tức Phùng Nam

- Nguyễn Thị Xuân An.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".