Nghị quyết số 86 NQ/TVQH (1962)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nghị quyết số 86 NQ/TVQH.

Căn cứ vào Điều 81 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà;

Căn cứ vào các Điều 32 và 34 của Pháp lệnh ngày 23 tháng 01 năm 1961 về việc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp;

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ về ngày bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Ninh;

QUYẾT ĐỊNH:

Việc bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Ninh sẽ tiến hành vào ngày 25 tháng 3 năm 1962, tức là ngày bầu cử các Hội đồng nhân dân tỉnh trực thuộc Trung ương (không kể các Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Hòa Bình).

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".