Nghị quyết số 873 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Điều 95 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa,

Căn cứ vào Điều 35 của Luật hôn nhân và gia đình ngày 29 tháng 12 năm 1959,

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,

Sau khi nghe Uỷ ban Dự án pháp luật, Uỷ ban Dân tộc và Uỷ ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội báo cáo,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn Điều lệ quy định việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình trong Khu tự trị Tây Bắc do Hội đồng nhân dân Khu thông qua ngày 29 tháng 10 năm 1969.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".