Nghị quyết số 94 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà;

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Bổ nhiệm:

- Phó Thủ tướng Nguyễn Duy Trinh kiêm chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thay ông Xuân Thủy, và miễn kiêm chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước;

- Phó Thủ tướng Phạm Hùng kiêm chức Chủ nhiệm Uỷ ban Vật giá Nhà nước;

- Ông Nguyễn Côn giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước;

- Ông Đặng Việt Châu giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính thay ông Hoàng Anh;

- Ông Hoàng Anh giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp thay ông Dương Quốc Chính, và kiêm chức Chủ nhiệm Văn phòng Nông nghiệp Phủ Thủ tướng thay ông Trần Hữu Dực;

- Ông Trần Hữu Dực giữ chức Bộ trưởng Phủ Thủ tướng.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".