Nghị quyết số 981 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Điều 53, khoản 14 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về quyền quyết định đặc xá của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,

Nhân dịp lễ Quốc khánh lần thứ 25 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa,

Căn cứ vào kết quả của chính sách giáo dục và cải tạo của Nhà nước đối với phạm nhân,

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

1. Tha cho những phạm nhân đã cải tạo tốt theo đủ các tiêu chuẩn sau đây:

- Thành thật ăn năn hối lỗi, quyết tâm cải tạo để trở thành người lương thiện;

- Nghiêm chỉnh chấp hành các chế độ, nội quy của trại giam;

- Tích cực lao động, tích cực học tập, có tác dụng thúc đẩy các phạm nhân khác cải tạo và tiến bộ.

2. Giảm hạn tù cho những phạm nhân thật thà cố gắng sửa chữa theo đủ các tiêu chuẩn nói ở Điều 1 trên đây.

3. Những phạm nhân được xét tha là những phạm nhân đã ở tù ít nhất được 1/2 mức án, nếu bị án tù chung thân thì đã ở tù ít nhất được 12 năm.

Những phạm nhân được xét giảm hạn tù là những phạm nhân đã ở tù ít nhất được 1/5 mức án, nếu bị án tù chung thân thì đã ở tù ít nhất được 5 năm.

4. Những phạm nhân đã đạt các tiêu chuẩn cải tạo nói trên mà có lập công trong thời gian ở trại thì sẽ được đặc biệt chú ý khi xét tha hoặc xét giảm.

5. Hội đồng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".