Nguyệt (Hồng Đức quốc âm thi tập)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nguyệt.

Khuôn cả treo nên khéo hữu tình,
Hòa cao, hòa sáng, lại hòa thanh.
Giương giơ vằng-vặc soi muôn dặm,
Bóng tỏ làu-làu suốt mấy canh.
Ông nọ vì đâu se chỉ đỏ,
Nàng nào chơi đấy trải mây xanh.
Ngắm xem khí-tượng hình-dung ấy,
Chợt lộ ra, thời nhạt chúng tinh.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1925, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.