Nhâm Dần hạ nhật

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

今夏苦太熱,
草枯澤亦竭。
益之以西風,
何物不靡滅。
矧予病且貧,
行年近丘穴。
井非無清泉,
飲之徒汗血。
飯非無羹和,
食之不可咽。
裸程如不恭,
孤立若苦節。
嗟此百罹逢,
胡為又切切。

Kim hạ khổ thái nhiệt,
Thảo khô trạch diệc kiệt.
Ích chi dĩ tây phong,
Hà vật bất mỹ diệt.
Thẩn dư bệnh thả bần,
Hành niên cận khâu huyệt.
Tỉnh phi vô thanh tuyền,
Ẩm chi đồ hãn huyết.
Phạn phi vô canh hòa,
Thực chi bất khả yết.
Khỏa trình như bất cung,
Cô lập nhược khổ tiết.
Ta thử bách ly phùng,
Hồ vi hựu thiết thiết.

Ngày hè năm Nhâm Dần
Hè này khổ vì nóng quá.
Cỏ khô, đầm cũng cạn.
Thêm nóng vì gió tây,
Vật nào chẳng chết hết.
Huống chi ta ốm lại nghèo,
Năm qua gần kề lỗ.
Không phải giếng không có nước nguồn trong,
Nhưng uống lại ra mồ hôi hết.
Bữa ăn không có canh,
Không thể nào nuốt được.
Cởi trần như kẻ vô lễ,
Đứng một mình như cảnh khổ.
Ôi gặp trăm sự lo lắng này,
Vì sao lại cấp bách vậy?

Ngày hè nóng khổ quá,
Cỏ cháy đầm cũng khô.
Lại gió tây thêm nóng,
Hết mọi vật, cơ hồ!
Huống chi ta nghèo ốm,
Năm qua gần xuống mồ.
Không phải giếng không nước,
Uống, mồ hôi lại khô.
Bữa ăn không canh nước,
Muốn nuốt không trôi cho.
Cởi trần như vô lễ,
Khổ một mình đứng trơ.
Ôi trăm nỗi khổ sở,
Bao giờ thế này chưa?

Copyright.svg PD-icon.svgTác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1925, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.