Nhâm Dần niên lục nguyệt tác

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nhâm Dần niên lục nguyệt tác - 壬寅年六月作  (1362) 
của Trần Nguyên Đán

Nhâm Dần: tức năm 1362.

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

年來夏旱又秋霖,
禾槁苗傷害轉深。
三萬卷書無用處,
白頭空負愛民心。

Niên lai hạ hạn hựu thu lâm,
Hòa cảo miêu thương hại chuyển thâm.
Tam vạn quyển thư vô dụng xứ,
Bạch đầu không phụ ái dân tâm.

Năm tháng mùa hè bị hạn, mùa thu lại bị lụt,
Lúa khô mạ thối, tai hại càng nhiều.
Đọc ba vạn cuốn sách mà thành vô dụng,
Bạc đầu luống phụ lòng thương dân.