Nhân thôn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nhân thôn
của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phiên âm Hán Việt

Tổng tổng lâm lâm sinh chí phồn,
Sở cư xứ xứ hữu hương thôn.
Hào hoa hấp nhĩ tỉ lân hội,
Nhân hậu y nhiên mĩ tục tồn.
Tác tức tư đào Nghiêu nhật nguyệt
Âu ca cộng lạc Thuấn kiền khôn.
Thái bình tể tướng ư tư hiển.
Quan cái tinh xu diệu lí môn.