Nhạc Dương lâu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nhạc Dương lâu - 岳陽樓
của Nguyễn Trung Ngạn

I[sửa]

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

猛拍欄杆一朗吟,
悽然感古又懷今。
山浮鰲背蓮宮杳,
水接龍涯海藏深。
景物莫窮千變態,
人生安得幾登臨。
江胡滿月孤舟在,
獨抱先懮後樂心。

Mãnh phách lan can nhất lãng ngâm,
Thê nhiên cảm cổ hựu hoài câm (kim).
Sơn phù ngao bối Bồng cung liểu,
Thủy tiếp long nhai hải tạng thâm.
Cảnh vật mạc cùng thiên biến thái,
Nhân sinh an đắc kỷ đăng lâm.
Giang hồ mãn mục cô châu tại,
Độc bão tiên ưu hậu lạc tâm.

Vỗ mạnh lan can ngâm to lên,
Bỗng nhiên cảm xưa và nghĩ nay.
Núi nổi lưng ngao, cung Bồng Lai xa,
Sông tiếp hàm rồng, báu biển dấu sâu.
Cảnh vật không cùng, nhiều biến thái,
Nhân sinh đâu dễ, mấy lần lên chơi.
Sông hồ đầy trước mắt, con thuyền lẻ loi tại đó,
Riêng ôm lòng lo trước vui sau.

II[sửa]

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

危樓高枕岳陽城,
城下扁舟泛洞庭。
湖水展開圓鏡白,
君山點出一螺青。
伯圖空闊分吳楚,
元氣淋漓浸日星。
安得南枝今有便,
鵬風萬里過南溟。

Nguy lâu cao chẩm Nhạc Dương thành,
Thành hạ biển châu phiếm Động Đình.
Hồ thủy triển khai viên kính bạch,
Quân sơn điểm xuất nhất loa thanh.
Bá đồ không khoát phân Ngô Sở,
Nguyên khí lâm ly tẩm nhật tinh.
An đắc nam chi kim hữu tiện,
Bằng phong vạn lý quá Nam minh.

Lầu cao ngất gối vào thành Nhạc Dương,
Dưới thành thả chiếc thuyền con chơi Động Đình.
Nước Hồ trải rộng sáng trắng như gương tròn,
Núi Quân nhô vượt lên mầu xanh tựa con ốc.
Việc tranh bá đồ vương rộng lớn, phân chia Ngô Sở,
Nguyên khí đầm đìa thắm cả mặt trời, sao.
Giá có một cành nam, nay thật tiện,
The gió bằng muôn dặm đến biển Nam.