Nhất xoang ngâm

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nhất xoang ngâm
của Trần Cao Vân

Nhất xoang ngâm sái sái,
Thiên trận bút thao thao[1]
Hỏi việc chi? Nó có biết đâu nào
Khi không thỉnh vô lao ngồi lúc nhúc
Nào những khách triều đình, nào những trang khoa mục
Cục hồn nguyên vinh nhục xáo nhất trường
Xâu một xâu ngô đạo mà thương
Thử nhân vấn bỉ thương hề thùy tạo[2]?
Phen này quyết níu lưng con tạo
Mở bùng ra, xin hỏi đạo đại nguyên
Nhắc câu dân tộc, dân quyền.

   
Chú thích

  1. Nghĩa hai câu: Một khúc ngâm rầu rĩ, ngàn trận bút cuồn cuộn mạch văn
  2. Hỏi trời xanh nguồn gốc việc đó do ai bày ra