Bước tới nội dung

Nhớ nguời cũ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nhớ người cũ
của Hồ Xuân Hương

Viết gửi Cần chánh học sĩ Nguyễn Hầu

Tiên Điền - Nghi Xuân

Dặm khách muôn nghìn nỗi nhớ nhung
Mượn ai tới đấy gửi cho cùng
Chữ tình chốc đã ba năm vẹn
Giấc mộng rồi ra nửa khắc không
Xe ngựa trộm mừng duyên tấp nập
Phấn son càng tủi phận long đong
Biết còn mấy chút sương siu mấy
Lầu nguyệt năm canh chiếc bóng chong

Tài liệu nguồn

[sửa]

Thơ Hồ Xuân Huơng. NXB Văn học. Hà Nội. 1993. (Lữ Huy Nguyên tuyển chọn và giới thiệu)