Nhiều, nhanh, tốt, rẻ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nhiều, nhanh, tốt, rẻ  (1960) 
của Hồ Chí Minh

Rút trong bài viết Tốt, đăng trên báo Nhân dân, số 2182 ngày 9-3-1960.

Làm nhanh mà không tốt
Có gì là vẻ vang?
Đã là người làm chủ,
Tính toán phải đàng hoàng:
Nhiều, nhanh, tốt, rẻ rõ ràng
Lợi dân, lợi nước đôi đàng vẹn đôi.