Biên dịch:Oa cổ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(Đổi hướng từ Oa cổ)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Oa cổ - 蛙鼓
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

聞道村村禁鼓笳,
我池蛙鼓徹宵過。
叱之良久復如是,
令在諸君不畏耶。
或愛幽居多淡薄,
且容一部作繁花。
未知強項何人者,
過此還當式怒蛙。

Văn đạo thôn thôn cấm cổ già,
Ngã trì oa cổ triệt tiêu quá.
Sất chi lương cửu phục như thị,
Lệnh tại chư quân bất úy da.
Hoặc ái u cư đa đạm bạc,
Thả dung nhất bộ tác phồn hoa.
Vị tri cường hạng hà nhân giả,
Quá thử hoàn đương thức nộ oa.

Trống ếch
Nghe nói mọi làng đều cấm đánh trống, thổi kèn.
Ao ta trống ếch vẫn nổi suốt đêm.

Không biết sợ lệnh trên sao?
Hay là vì nơi ta ở tĩnh lặng và đạm bạc,
Nên tấu nhạc để vui lên?
Người nào không Biết thế nào là cứng cổ,
Hãy đến đây bắt chước ếch đang giận.

Lệnh cấm trống kèn mới phát ra,
Ao ta trống ếch vẫn bỏ qua.
Quát thì dừng tạm rồi lại tiếp,
Chống lệnh quan trên chẳng sợ à?
Có phải yêu nơi ta ở tĩnh,
Nên đem tấu nhạc để vui ra?
Những ai không biết khoe cổ cứng,
Đến đây bắt chước ếch ao ta.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.