Pháp lệnh về việc Phát hành tiền ngân hàng mới, thu đổi tiền ngân hàng cũ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Pháp lệnh về việc Phát hành tiền ngân hàng mới, thu đổi tiền ngân hàng cũ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  (1985) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Pháp lệnh số 18-LCT/HĐNN7 được thông qua ngày 30 tháng 5 năm 1985, ban hành ngày 13 tháng 9 năm 1985, có hiệu lực từ ngày 14 tháng 9 năm 1985 và hết hiệu lực ngày 26 tháng 12 năm 1997.

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

Theo đề nghị của Hội đồng bộ trưởng,

Pháp lệnh này quy định việc phát hành tiền Ngân hàng mới, thu đổi tiền Ngân hàng cũ.

Điều 1[sửa]

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được phép phát hành các loại tiền Ngân hàng mới của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thu đổi các loại tiền Ngân hàng cũ.

Điều 2[sửa]

Một đồng tiền Ngân hàng mới bằng mười đồng tiền cũ.

Điều 3[sửa]

Nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi đối với tiền gửi quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa.

Điều 4[sửa]

Hội đồng bộ trưởng quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh này.

Điều 5[sửa]

Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 9 năm 1985.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".