Phóng giá cô

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

I[sửa]

Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Vân tiêu vô ý trục uyên hồng,
Tăng chước[1] phiên giao lụy nhĩ cung.
Ngã diệc úy đồ "hành bất đắc"[2],
Nhẫn khan tiều tụy hướng phàn lung.

Mày không có ý theo chim uyên, chim hồng bay cao trong tầng mây,
Bỗng dưng bị bọn đi bắn làm lụy đến mình mày.
Ta đây cũng bị đường nguy hiểm không đi được,
Ta không nỡ nhìn thấy mày tiều tụy ở trong lòng.

II[sửa]

Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Phóng nhỉ nam chi phản cố sào,
Sơn kê cựu lữ cộng chiêu yêu.
Khê biên ẩm trác tu căng thận,
Mạc khiển vi khu trụy lão thao.

Ta thả mày về ngàng phía Nam, trở lại nơi tổ cũ,
Cùng với bạn cũ gà ri chơi đùa.
Nhưng mỗi khi ăn uống bên khe thời phải cẩn thận,
Đừng để mình mày sa vào tay bọn tham ăn.

   
Chú thích

  1. Tăng chước: cột dây vào tên (sặt) mà bắn.
  2. Hành bất đắc: đi không được. Xưa cho rằng chim đa đa kêu có tiếng rằng: "Hành bất đắc đã ca ca!" (Đi không được đâu anh ạ!).