Phục Ba tướng quân

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Phục Ba tướng quân[1]  (1918) 
của Vô danh, do Đoàn Như Khuê dịch

Bài thơ này được đăng trong Nam Phong tạp chí số 8, tháng 2 năm 1918, mục Vịnh sử. Bài thơ nguyên của một người vô danh (ký tên Vô danh thị), được Đoàn Như Khuê sao lục. Phần dịch giả đề tên Đoàn Như Khuê chỉ để tiện việc trình bày.

Trèo non vượt bể biết bao công,
Một trận hồ Tây chút vẫy vùng.
Quắc thước khoe chi mình tóc trắng,
Cân thoa đọ với gái quần hồng.
Gièm chê đã chán đầy mâm ngọc,
Công cán ra chi mấy cột đồng.
Ai muốn chép công ta chép oán,
Công riêng ai đó oán ta chung.

   
Chú thích

  1. tức Mã Viện.