Bước tới nội dung

Phi Tiên các

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Phi Tiên các - 飛仙閣
của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

飛仙閣
土門山行窄,
微徑緣秋毫。
棧雲闌干峻,
梯石結構牢。
萬壑欹疏林,
積陰帶奔濤。
寒日外澹泊,
長風中怒號。
歇鞍在地底,
始覺所歷高。
往來雜坐臥,
人馬同疲勞。
浮生有定分,
飢飽豈可逃。
嘆息謂妻子,
我何隨汝曹。

Phi Tiên các
Thổ môn sơn hành trách,
Vi kính duyên thu hào.
Sạn vân lan can tuấn,
Thê thạch kết cấu lao.
Vạn hác y sơ lâm,
Tích âm đới bôn đào.
Hàn nhật ngoại đạm bạc,
Trường phong trung nộ hào.
Yết yên tại địa để,
Thuỷ giác sở lịch cao.
Vãng lai tạp toạ ngoạ,
Nhân mã đồng bì lao.
Phù sinh hữu định phận,
Cơ bão khởi khả đào.
Thán tức vị thê tử,
Ngã hà tuỳ nhữ tào.

Gác Phi Tiên
Ải qua đường núi hẹp không
Lối đi nhỏ tựa chiếc lông ngang trời
Cầu mây, tay vịn chơi vơi
Thang mây, bậc đá xếp coi vững bền
Rừng thưa muôn suối chảy bên
Sóng xô dồn dập hơi lên mịt mù
Trong thì dông tố gào to
Ngoài thì ánh nắng chiều thu lờ mờ
Nghỉ yên chân núi bấy giờ
Trông lên mới biết lối vừa đi cao
Người người ngựa ngựa mệt nhao
Nằm ngồi lẫn lộn nhìn vào chán chưa
Long đong trong kiếp sống thừa
Đói no là số bây giờ kêu ai
Ngắm con ngắm vợ thở dài
"Cớ sao ta cứ theo hoài chúng bay?"

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1974. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)