Quả sơn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hòn đá ai đem đặt giữa đồng,
Mỹ miều thiếu nữ lựa người trông.
Da giồi phấn tuyết nhuần nhan sắc,
Đầu gội mưa xuân sạch bụi hồng.
Ngày ngắm gương ô[2] đáy nước,
Đêm cài lược thỏ[3] trên không.
Tới nay tuổi đã bao nhiêu cá,
Chành chạnh bền gan chẳng lấy chồng.

   
Chú thích

  1. Có ý kiến cho rằng Quả Sơn là núi Ngọc Nữ ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
  2. Mặt trời
  3. Mặt trăng