Quốc ca Trung Quốc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Quốc ca Trung Quốc từ 1978-1982
Quốc ca Trung Quốc hiện nay

Lời hiện nay[sửa]

Hành khúc quân tiến nghĩa dũng
Đứng lên! Những người không muốn làm nô lệ!
Với máu thịt chúng ta, hãy cùng nhau xây dựng Trường Thành mới!
Dân tộc Trung Hoa đã đến lúc hiểm nguy,
Mỗi người hãy cất lên tiếng thét.
Đứng lên! Đứng lên! Đứng lên!
Chúng ta muôn người như một,
Bất chấp đạn lửa quân thù, tiến lên!
Bất chấp đạn lửa quân thù, tiến lên!
Tiến lên! Tiến lên! Tiến!

Lời trong giai đoạn 1978-1982[sửa]

Tiến lên! Nhân dân các dân tộc anh hùng!
Cùng nhau tiếp bước cuộc Trường Chinh do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
Muôn người một lòng hướng tới chủ nghĩa cộng sản tươi sáng,
Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh anh dũng.
Tiến lên! Tiến lên! Tiến lên!
Chúng ta còn mãi ngàn năm
Giương cao ngọn cờ Mao Trạch Đông, tiến lên!
Giương cao ngọn cờ Mao Trạch Đông, tiến lên!
Tiến lên! Tiến lên! Tiến!