Quốc tế ca

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Các bản dịch tiếng Việt của
L’Internationale (Quốc tế ca)
của Eugène Pottier

Các bản dịch tiếng Việt của L’Internationale gồm có: