Quốc văn trích diễm/29

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

29. — DẠI KHÔN

Thế-sự đua nhau nói dại khôn,
Biết ai là dại, biết ai khôn?
Khôn nghề cờ bạc là khôn dại,
Dại chốn văn-chương ấy dại khôn.
Mấy kẻ nên khôn đều có dại,
Làm người có dại mới nên khôn.
Cái khôn ai cũng khôn là thế,
Mới biết trần-gian kẻ dại khôn.